Senaste inläggen

Av Emma - 14 juli 2011 17:58

Jag har ingenting nytt att dela med mig av rent kunskapsmässigt, så medan ni väntar så får ni lyssna till årets bästa låt; What are Words. Den här låten är tillägnad Chris fästmö, som var med i en hemsk bilolycka två månader innan de skulle gifta sig. Hon blev allvarligt hjärnskadad, och kommer aldrig att bli frisk. Trots det så stananr han vid hennes sida, och det kallar jag äkta kärlek.

ANNONS
Av Emma - 12 juli 2011 12:32


Psykoanalys:

Den psykodynamiska teorin grundlades av Freud, och hans viktigaste insats var att han uppmärksamade det faktum att agressioner och sexualiteten styr oss mer än vad vi vill erkänna. Hans tankar, och grunden för psykoanalysen, kan beskrivas utifrån två olika modeller; den dynamiska respektive den topiska modellen.

Den dynamiska modellen använder sig av begreppen detet, jaget och överjaget som alla är menade att redogöra för olika processer och behov inuti människan. Detet sägs innehålla de biologiska drifterna, såsom agressioner och sexualitet. Överjaget omfattar samvetet, de moraliska tankarna och idealen. Jaget är den del av mentaliteten som är vår medvetna vilja och som ska hantera impulserna från detet och överjaget.

Den topiska modellen däremot beskriver det mänskliga känslo- och tankeliver i termerna omedvetet, medvetet och förmedvetet. Den medvetna delen innehåller det som vi för minuten riktar vår uppmärksamhet emot, den förmedvetna minnen och kunskaper som kan plockas fram närhelst de blir nödvändiga och det omedvetna saker som är alltför smärtsamma för att komma upp till ytan.

Freud ansåg också att människopsyket för individens skulle använder sig att försvarsmekanismer, som är omedvetna för personen i fråga men kanske desto tydligare för dem runt omkring. Exempel på ofta användbara försvarsmekanismer är bortträngning, förnekning, splittring, reaktionsbildning, rationalisering, projektion, identifikation, förskjutning, självbestraffning och regression.

Freud menade också på att många av vuxenlivets problem grundläggs redan i barndomen, som han för övrigt delade in i olika faser; den orala, den anala, den oidipala (falliska), den latenta samt den genitala. Överuppfostran i den orala fasen kan tillexempel visa sig som ett passivt beroende eller överdriven rökning senare i livet, medan alltför stor fixering under den anala perioden kan leda till ett sjukligt renlighetsbehov, utveckling av perfektionism eller det raka motsatta (sjabbighet). Felbehandling under den falliska fasen kan ta sig uttryck i Oidipus- (m) och Electrakomplexen (f), medan en felaktig skötsel under den latenta samt den genitala fasen kan leda till framtida problem med sexualiteten.

 

ANNONS
Av Emma - 27 juni 2011 20:04

Jag håller (som ni alla antagligen vet vid det här laget) på väldigt mycket med kunskap, populärkultur, exstensiella frågor, etniska och historiska frågeställningar samt allmänt okända termer. Ingen bör bli förvånad om när jag talar om att jag ska bli lärare.


Min fråga till er är; har ni någon åsikt i frågan om Israel och Palestina? Vem har, historiskt sett, rätten till de omstridda territorierna? Bör religionsaspekten i "det heliga kriget", som israeliterna så effektfullt kallar det, verkligen ta sådan stor plats i dagens upplysta samhälle? Vems är egentligen ansvaret för den nu rådande situationen? Är judarna och muslimerna de som främst skapat konflikten, eller har FN en betydelsefull roll? Hur mycket påverkade egentligen de nazistiska handlingarna, och främst Hitlers agerande, situationen för befolkningen i detta östra landområde?


Ni som känner till konflikten förstår vart jag vill komma. Så min fråga till er lyder: Vilket folkslag anser ni har rätten till det omstridda territoriet, och varför?

Av Emma - 27 juni 2011 13:38

Flera av er har efterfrågat personligare inlägg, suck ;-). Det är ju faktiskt inte det den här bloggen är till för, men jag kan göra ett litet undantag just nu och visa er bilder på mina fyrbenta vänner!     

Från vänster: Pepsi (Collie), Apache (Saint Bernhard) & Turbo (Schäfer/Border Collie)

Fotograf: Camilla Lindström


        

Från vänster: Pai Pai (Bouvier), Robyn (Bouvier) & Ärtan (Bouvier)

Fotografer: Ida Sellberg (de två första), Emma Sandkvist (den sista)


PS. Jag äger ingen av de här hundarna, men de bor där jag bor så därför kan de väl räknas som "mina"?
Det finns även en sjunde hund som heter Pysen och som är en Field Spaniel, men jag har tyvärr ingen bild på honom!

Av Emma - 26 juni 2011 13:51

Inom ämnet psykosyntes finns en grundsyn som säger att varje individ och varje organism har en historia, en nutid och en framtida potential. Detta perspektiv kan vara bra att känna till, när jag nu kommer att försöka förklara den modell inom psykosyntes som vi i dagligt tal kallar för ägget, eftersom att den bildligt förklarat har formen utav ett stående ägg.


I den nedre delen av ägget, som ofta benämns "det undre omedvetna" bor vårt personliga psykologiska förflutna i form av borttränga komplex och sedan länge glömda minnen. Om denna del av vår person förbli outforskad kan den driva våra liv i riktningar vårt medvetna jag inte önskar. Detta är en utav teserna inom psykosyntes. Om vi tillåter oss att utforska denna del av oss själv med ett kärleksfullt, viljestarkt öga kan det vara en guldgruva att ösa kraft och visdom ur - även om det naturligtvis också kan vara en källa till djup och varaktig smärta.


Den mellersta delen av ägget, (kalla det för äggulan om du så vill) innehåller de sinnestillstånd och färdigheter som vi efter önskemål enkelt har tillgång till även om vi inte alltid har dem i vårt mellersta medvetna, även kallat medvetandefältet. I detta fält, detta område, finns allt det som vi i en given stund har i vårt medvetande i form av tankar, känslor, intryck och så vidare. I medvetandefältets mitt bor vårt självutformade jag, en central del av den inre kartan inom psykosyntes som är till stor hjälp när vi försöker att kartlägga vår inre psykologi.


I den övre delen av ägget härbärgerar det övre omedvetna, vår framtid potential, och i och med det allting vi drömmer om, och där närs även hoppet och tron på människan.
Roberto Assagioli, en italiensk man kallad "fadern till psykosyntes" beskriver denna del som varifrån "vi får vår högre inspiration och intuition - konstnärliga, filosofiska eller vetenskapliga, etiska 'imperativ" och maningar till humanitär och heroisk handling".

Av Emma - 25 juni 2011 14:50

Trots att jag personligen inte är något vidare på att fotografera så tycker jag att det är väldigt inspirerande att titta runt på olika fotohemsidor för att finna inspiration till det jag skriver.
Genom mitt bloggande på BreathingTwilight så kom jag i kontakt med `Project Imagination". Det är en amerikanske fototävling som administreras av Ron Howard, som för övrigt är far till en skådespelarna i The Twilight Saga: Eclipse.

Projektet går ut på att olika fotografer skickar in bilder, och ur dessa bilder röstas sedan de åtta bästa fram, och utifrån dessa åtta bilder så ska det göras en kortfilm. Jag tänkte bjuda er på några av mina favoriter från tävlingen, i hopp om att dessa bilder kommer att inspirera er kreativa ådra.


      
           

Klicka på bilderna för att se dem i större format!


Bildkälla: http://www.youtube.com/user/Imagination 

Av Emma - 25 juni 2011 09:41

I dagens upplysta värld har vi sedan länge lämnat förklaringen om att norrsken skulle komma sig av lappar som irrar omkring på fjällen med fackor och söker efter sina renar (1), och numera är det mer allmänt känt att norrsken, eller polarsken som det egentligen heter, kommer sig av parkiklar som åker in i jordens atmosfär.

Det är dock ganska få, med undantag från fysiker av olika slag, som mer exakt kan förklara hur polarsken uppkommer.
De `partiklar´ som åker in i jordens atmosfär hör ursprungligen hemma i magnetosfären. Partiklarna är egentligen rymdplasma, en samling av laddade partiklar, joner och elektroner.

Partiklarna har fått en enorm hastighet med hjälp av energi från solvinden, som är en ström av laddade partiklar som hela tiden skickas ut från solen. På grund av att jorden har två magnetfält, ett i norr och ett i syd, så dras de energirika partiklarna mot jorden istället för att vända och åka ut någonstans i det oändliga. Dessa magnetfält är också anledningen till varför polarsken oftast syns kring polcirklarna.

När partiklarna krockar med atomerna som finns i vår atmosfär så uppstår olikafärgade ljus beroende på vilken sorts atom partikeln krockar med. Ljuset frigörs genom att den påkörda atomen får för mycket energi, och det är när denna energi släpps ut som ljus uppstår.

1) http://www.irf.se/norrsken/Norrsken_historia.html

 

Av Emma - 23 juni 2011 21:03

                                             

Auschwitz är platsen för historiens största massmord.    

Över 1,3 miljoner människor, de flesta judar, passerade under åren 1940-1945 in genom lägerporten med devisen Arbeit macht frei. Ytterst få av dem överlevde.

Hur var förintelsen möjlig? Och vad kan vi lära av historien?
Den brittiske historikern Laurence Rees söker svareti över hundra intervjuer med överlevande - både offer och gärningsmän. Genom deras vittnesmål får vi en detaljerad bild av hur lägret fungerade - från massmordens tekniska genomförande till den korruption och bordellverksamhet som ibland suddade ut gränserna mellan fångar och vakter.


Auschwitz
är en skakande skildring av den grymmaste epoken i mänsklighetens historia. 


Anledningen till varför den här boken hittade hem till mig beror på mitt historieintresse. Jag är absolut övertygad om att vi för att förstå vår framtid också måste förstå det förgångna, och för att undvika ytterligare massmord i framtiden så bör vi känna till hela förloppet. Den här boken ger en bra bild av alla de delar som samverkade för att göra en sådan här katastrof möjlig.

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se